กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. แถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. จัดแถลงข่าวความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมกันแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง พร้อมขยายผลโครงการบริหารความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งข้อความสั้น (SMS Broadcasting) และ Travel Sim Card ไปยังนักท่องเที่ยวและประชาชนเพื่อเผยแพร่ข่าว ข่าวสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การตระหนักถึงการปฏิบัติตนของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (7/2/2020 9:32:44 AM)

Download