สำนักงาน กสทช. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. เขต 15 (อยุธยา) เป็นผู้แทนสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (7/13/2020 9:04:19 AM)

Download