โครงการประกวดคลิปวีดิโอรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการสื่อสาร ผ่านสังคมออนไลน์ (อัปคลิปพิชิตแสน ปี 6)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม จัดทำโครงการประกวดหนังสั้น  ในหัวข้อ “CYBERBULLYING?”  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการผลิตคลิปหรือหนังสั้น เพื่อส่งเสริมสังคมถึงการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/16/2020 8:50:10 AM)