บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 5

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมรับมอบเงินค่าประมูลงวดที่ 5 จากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz สำหรับกิจการโทรคมนาคม คลื่นความถี่ 895 – 905 MHz คู่กับ 940 - 950 MHz จำนวน 23,269.29 ล้านบาท จากนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/16/2020 11:11:59 AM)

Download