สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับเลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากรองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Yasunari UENO,เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งและในโอกาสนี้ได้แนะนำ Mr. Keisuke HOSONO ผู้เข้ารับตำแหน่งแทน โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคี และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/17/2020 2:04:18 PM)

Download