สำนักงาน กสทช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (7/23/2020 1:58:02 PM)