สำนักงาน กสทช. มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นจำนวนเงิน 22,656,000 บาท  โดยมี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (7/29/2020 1:12:30 PM)