พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท้องสนามหลวง

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (7/29/2020 1:13:31 PM)