พิธีถวายบังคมฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 4 สิงหาคม 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  กสทช.  และคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงาน กสทช.

สร้างโดย  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (4/8/2563 13:42:56)

Download