สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ผู้ประกอบการโทรคมนาคม เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. ได้ประชุมหารือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาและช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสำนักงาน กสทช. กำชับไปยังผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้งหมดให้เตรียมความพร้อมหากพบปัญหาโครงข่ายหรือสัญญาณขัดข้องให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/5/2020 11:45:24 AM)

Download