การทดสอบ Chula 5G for REAL

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. นพ. ประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา 
และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ร่วมงานการทดสอบ Chula 5G for REAL โดยสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงผลงาน Use cases ในโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลอง ทดสอบ 5G เพื่อนำเสนอแนวทางการนำไปใช้งานจริง บนเครือข่าย 5G  ภายใต้แนวคิด “5G For Real”  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากงบกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จำนวน 58 ล้านบาท โดยในงานยังมีผลงาน Use cases ต่างๆ นำมาจัดแสดงอีกด้วย ณ ศูนย์ 5G AI/IOT  Innovation Center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/6/2020 4:50:37 PM)

Download