สำนักงาน กสทช. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมมหาราชวัง

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/13/2020 10:22:16 AM)