สำนักงาน กสทช. จัดแถลงข่าวแผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. แถลงข่าวแผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz  โดยหลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง นำมาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G จะส่งผลให้ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2563 โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือดิจิตอลทีวี ไม่สามารถรับชมได้ในบางพื้นที่ ซึ่งประชาชนต้องทำการปรับจูนกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box) หรือดิจิตอลทีวี เพื่อให้กลับมารับชมได้อีกครั้ง ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่ภาคใต้ในเดือนกันยายน  กรุงเทพฯ ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง วันที่ 5 ตุลาคม ภาคเหนือเดือนตุลาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน  และภาคกลางในเดือนธันวาคม  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดำเนินการได้เองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถตรวจสอบวันเวลาปรับเปลี่ยนสัญญาณในพื้นที่ พร้อมคู่มือการจูนสัญญาณโดยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://700.nbtc.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 020-700-700

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/20/2020 8:34:26 AM)