การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน เพื่อหารือสำหรับวางแนวทางและกรอบการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและความถี่ภาคประชาชน และการใช้ประโยชน์จากนักวิทยุสมัครเล่นในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/2/2020 9:57:05 AM)