ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (สงขลา)

วันที่ 8 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. ภาค 4 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักงานในส่วนภูมิภาคตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไข โดยมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/9/2020 8:48:29 AM)