การประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของสำนักงาน กสทช.

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงโครงการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของสำนักงาน กสทช. โดยมี พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรของสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง ณ โรงแรม เดอไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (9/11/2020 2:48:21 PM)