สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ได้รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยมีนางสาวอัจฉรา ปัณยวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. ผู้บริหาร และพนักงาน กสทช. ร่วมด้วย ณ ศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 

Download

  • มีแล้วแบ่งปัน-มิย.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/4/2021 4:29:30 PM)