การขอรับเอกสารคัดเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ของ บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วยนางสุพินญา จำปี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และนายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ทำการมอบเอกสารคัดเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)ให้กับบริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จำกัด ที่มาขอรับเอกสารการคัดเลือก พร้อมลงนามในหนังสือตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล (Non-disclosure agreement: NDA ) และชำระค่าพิจารณาคำขอรับอนุญาต 535,000 บาท (รวม VAT 7 %) โดยสำนักงาน กสทช. เปิดให้ผู้สนใจขอรับเอกสารการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2564  ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (6/10/2021 2:41:13 PM)

Download