การประชุมหารือเกี่ยวกับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลความคมชัดสูง (HD)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กสทช. พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลความคมชัดสูง (HD) เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 ช่องรายการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/16/2021 4:57:51 PM)