การประชุมทำความเข้าใจการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 กสทช. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ เป็นประธานเปิดการประชุมทำความเข้าใจการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ร่วมกับผู้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (10/19/2021 2:19:46 PM)

Download