สำนักงาน กสทช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงาน กสทช. โดยนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้รับมอบ ในฐานะเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 โดย สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการวางระบบการสื่อสารภายในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
 

สร้างโดย  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (27/12/2564 11:07:39)

Download