งานนักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ (AMATEUR RADIO 2015)

เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558 กสทช. พลเอกสุกิจ ขมะสุมทร เป็นประธานเปิดงานนักวิทยุสมัครเล่นเฉลิมพระเกียรติ (AMATEUR RADIO 2015) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านนิทรรศการการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการใช้วิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิทยุสมัครเล่น และการจัดแสดงผลงานการประกวดนวัตกรรมของนักวิทยุสมัครเล่นจากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิทยุสมัครเล่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:39:14 PM)