ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของสำนักงาน กสทช.

ด้วยสำนักงาน กสทช. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 ทุน และระดับปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์เน้นด้านโทรคมนาคม หรืออุตสาหกรรม หรือปริมาณวิเคราะห์ หรือเศรษฐมิติ หรือนโยบายกำกับดูแล หรือนโยบายการแข่งขัน จำนวน 1 ทุน รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครปรากฏตามลิงค์ด้านล่าง

     ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-271-0151 ต่อ 3654 / 225 / 3695 / 287

 

Download

  • แบบการขอหนังสือรับรอง.doc
  • แบบคำรับรองของผู้บังคับบัญชา.doc
  • ใบสมัคร.doc
  • ประกาศรับสมัคร.pdf

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:10:18 PM)