การหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการให้บริการทางการเงินที่ทั่วถึง (Digital Financial Inclusion)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมด้วย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม และ ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ เลขานุการ ประธาน กทค. ร่วมหารือนโยบายผลักดันการให้บริการทางการเงินที่ทั่วถึงฯและแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการให้บริการทางการเงินที่ทั่วถึงในประเทศไทย (Digital Financial Inclusion) ระหว่าง กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 1:58:08 PM)