​สำนักงาน กสทช.โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้จัดพิธีรับมอบเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz งวดที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ

 

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:26:36 PM)