ประธาน กสทช. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ Hard Topic ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ Hard Topic ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ถึงความสำเร็จในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz และความสำเร็จของประเทศไทยจากการจัดอันดับการพัฒนาไอซีทีของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 1:50:22 PM)