ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นฉลับใหม่และประสงค์จะใช้สัญญาณเรียกขานเดิมกรณีถูกยกเลิกสัญญาณเรียกขาน

สามารถตรวจสอบได้ที่: ระบบตรวจสอบสัญญาณเรียกขานที่ถูกยกเลิก เนื่องจากหมดอายุมากกว่า 2 ปี ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
กรุณาคลิกที่นี่

 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (10/2/2559 14:33:35)

Download