การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

สำนักงาน กสทช. โดย สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที

 

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:17:39 PM)