กสทช. จัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz หลังเคาะราคาต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังผ่านการเคาะราคาประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง ได้มีผู้เข้าร่วมการประมูลขอทีมแพทย์ตรวจร่างกายผู้เข้าร่วมประมูล  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ก็รู้สึกเป็นห่วงสุขภาพของผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนจึงได้จัดทีมแพทย์เข้าตรวจสุขภาพโดยเริ่มจาก บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทแรก ตามด้วยบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นบริษัทที่สอง บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด เป็นบริษัทที่สาม และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นบริษัทสุดท้าย โดยใช้ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เป็นห้องตรวจสุขภาพ
นอกจากนั้นยังมีการร้องขอจากผู้เข้าร่วมประมูลขอตักบาตรในวันพรุ่งนี้ (18 ธ.ค. 2558) ซึ่งเป็นวันพระ ซ  สำนักงานจึงได้สอบถามไปยังผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายว่าต้องการตักบาตรหรือไม่ ปรากฎมีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย แจ้งความประสงค์ที่จะร่วมตักบาตรโดยจะตักทีละบริษัทตามลำดับดังนี้ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ผลการประมูล ณ เวลา 21.00 น. หยุดรอบที่ 144 ราคาประมูลรวม 2 ล็อตอยู่ที่ 119,108 ล้านบาท โดยราคาล็อตที่ 1 อยู่ที่ 58,266 ล้านบาท และล็อตที่ 2 อยู่ที่ 60,842 ล้านบาท และยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลรายใดออกจากการแข่งขัน
ทั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของผู้เข้าร่วมประมูล สำนักงาน กสทช. จึงได้สอบถามผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายว่าต้องการพักการประมูลตั้งแต่เวลา 21.00-09.00 น.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่   แต่ได้การแจ้งกลับว่าต้องการประมูลต่อตามกำหนดเวลาเดิม โดยการประมูลจะเริ่มขึ้นอีกครั้งเวลา 24.00 น.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2670-8888, 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:52:17 PM)