สำนักงาน กสทช. ยืนยันไม่ว่าราคาประมูลจะสูงแค่ไหน อัตราค่าบริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz ต้องถูกกว่าอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz

     นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้แม้ราคาการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ขยับสูงขึ้นมากและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง แต่ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าราคาเคาะประมูลเป็นราคาที่ผู้เข้าร่วมประมูลยินดีจ่าย และยังไม่เป็นราคาที่สูงจนเกินไป ซึ่งผู้ประกอบการกิจการที่เข้าร่วมการประมูลต่างก็ทราบเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดไว้ในเรื่องอัตราค่าบริการที่จะต้องถูกลงอยู่แล้ว
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า การประมูลในเวลา 15.30 น. รอบที่ 128 ราคาประมูลรวม    2 ล็อตอยู่ที่ 109,448 ล้านบาท โดยราคาล็อตที่ 1 อยู่ที่ 53,758 ล้านบาท และล็อตที่ 2 อยู่ที่ 55,690 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลรายใดออกจากการแข่งขัน แม้ว่าจะมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประมูลขอออกจากการประมูลไปก่อน เนื่องจากติดภารกิจ ตามกติกาของ สำนักงาน กสทช. จะให้ออกจากการประมูลได้ แต่ไม่สามารถกลับเข้ามาร่วมการประมูลได้อีก
กรณีที่มีความกังวลในเรื่องของราคาค่าบริการนั้น สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันอีกครั้งว่า อัตราค่าบริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz จะต้องถูกกว่าอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้น ในหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 50% ภายใน 4 ปี และต้องครอบคลุมประชากร 80% ภายใน 8 ปี ขณะเดียวกันผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีแพ็คเกจราคาประหยัดสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย คือ มีรายต่อเดือนไม่เกิน 1 หมื่นบาท โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องส่งแผนการให้บริการต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ก่อนเริ่มให้บริการ และต้องดำเนินการตามแผน ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เริ่มให้บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
โทรศัพท์ : 0-2670-8888, 0-2271-0151 ต่อ 315 - 317  โทรสาร : 0-2290-5241

Create by  - 2fellows  admin (1/28/2016 2:50:58 PM)