กทค. มีมติให้พักการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เป็นเวลา 3 ชั่วโมงตามที่ผู้เข้าร่วมการประมูลร้องขอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้พักหลังจากเคาะราคาเกิน 24 ชั่วโมง

     พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุม กทค. นัดพิเศษครั้งที่ 5 มีมติให้พักการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ตามที่ผู้เข้าร่วมประมูลได้ร้องขอ โดยให้เหตุผลว่าการประมูลได้ดำเนินการติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว กทค. จึงได้พิจารณาร่วมกันว่า ควรให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้พักผ่อนในระยะเวลาพอสมควรเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 11.30-14.30 น. ซึ่งการประมูลจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในเวลา 14.30 น. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการประมูลที่ดำเนินการเป็นเวลานาน

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำหรับการพักการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้พักอย่างเต็มที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมห้องประชุมชั้น 12 ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ห้องรับรองชั้น 1 และห้องประชุมชั้น 9 ซึ่งจัดเป็นห้องพักผ่อนพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกไว้สำหรับผู้ประมูลเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาที่พักการประมูลนี้ ได้รวมระยะเวลาการรับประทานอาหารกลางวันไว้ด้วยแล้ว

    ในการนี้ได้มอบหมายรองเลขาธิการ สายงานกิจการโทรคมนาคม เป็นผู้ดูแลเข้าร่วมประมูลไม่ให้มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดระยะเวลาการพักการประมูล

    “ตอนนี้ผู้เข้าร่วมประมูลได้ขอว่า ได้ทำการประมูลไปถึงชั่วโมงที่ 25 แล้ว มีความตึงเครียด จึงอยากพักเพื่อให้ร่างกายสดชื่น ก่อนกลับเข้ามาสู่การประมูลอีกครั้งในเวลา 14.00 น. ซึ่งน่าจะเพียงพอที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมประมูลหายตึงเครียดและกลับมาพร้อมสำหรับการประมูลอีกครั้ง” นายฐากร กล่าว

    สำหรับการประมูลรอบสุดท้ายก่อนพักการประมูล เป็นรอบที่ 75 ในรอบนี้มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้นในล็อตที่หนึ่ง ทำให้ราคาล็อตนี้อยู่ที่ 37,006 ล้านบาท ส่วนล็อตที่สองไม่มีผู้เสนอราคา จึงทำให้ราคาล็อตนี้อยู่ที่ 37,404 ล้านบาท รวมราคาทั้งสองล็อต 74,410 ล้านบาท

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 2:13:31 PM)