กทค. เลื่อนวันประมูลคลื่น 900 MHz เร็วขึ้น กำหนดประมูล 12 พ.ย.58 นี้ พร้อมรับรอง 4 บริษัทผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ต.ค. 2558)
ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะทำงานฯ ในการรับรองผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz
จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หลังจากนี้ สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือแจ้งไปยังทั้ง 4 บริษัท และจะได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
และมีสิทธิเข้าร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz เพื่อให้ทั้ง 4 บริษัทได้รับทราบว่าผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วและเตรียมตัวเข้าร่วมการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction)ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2558 นี้

    จากนั้น ที่ประชุม กทค. ได้มีมติให้เลื่อนวันประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จากเดิมที่กำหนดจัดประมูลในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 เป็นวันที่ 12 พ.ย. 2558 ทั้งนี้การเลื่อนวันประมูลให้เร็วขึ้นจะส่งผลดีทั้งในเรื่องรายได้ต่างๆ ที่จะส่งเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน และการเปิดให้บริการได้เร็วขึ้น จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
คาดว่าจะได้เงินจากการประมูลทั้งหมดประมาณ 73,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านบาท รวมทั้ง
ประชาชนชนจะได้รับประโยชน์ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยอัตราค่าบริการที่ถูกลงกว่าอัตราค่าบริการเสียงในระบบ 3G 2.1 GHz ที่มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 0.69 บาทต่อนาที และอัตราค่าบริการดาต้าที่มีอัตราค่าบริการในระบบ 3G 2.1 GHz ที่มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 0.26 บาทต่อนาที

    “ผมขอยืนยันว่าเราต้องเดินหน้าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ถ้าไม่ดำเนินการประชาชนและรัฐจะสูญเสียผลประโยชน์ ย้ำว่า กสทช. ไม่ได้ผลประโยชน์แต่อย่างใด
ผลประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนและประเทศชาติ คนในประเทศจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายฐากร กล่าว

................................................................................................................................................................

Create by  - 2fellows  admin (3/8/2016 10:59:19 AM)