กสทช. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช.ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์จากสำนักงาน กสทช. ว่าเป็นครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองดิจิตอลทีวีสามารถนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560จากเดิมที่สามารถใช้สิทธิ์แลกได้ถึงแค่วันที่     2 ก.ย. 2560 

สำหรับการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์นี้เฉพาะครัวเรือน 4 กลุ่ม ที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิ์จากสำนักงาน กสทช. ว่ามีสิทธิ์ได้รับคูปองได้แก่ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) 2. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 3. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อาศัย แต่ไม่มีเจ้าบ้าน และ 4. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว และมีเจ้าบ้าน 

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับการใช้สิทธิ์ประชาชนสามารถเลือกที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้สิทธิ์ ณ จุดบริการที่เข้าร่วมโครงการ หรือลงทะเบียนแลกรับกล่อง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

“การขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชน ให้สามารถแลกรับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เพื่อสามารถรับชมทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินที่มีความคมชัดได้” นายฐากร กล่าว

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/1/2017 10:16:49 PM)