กสทช. จัดงาน National Cybersecurity Awareness Day เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตือนภัยที่มากับโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

กสทช. จัดงาน National Cybersecurity Awareness Day เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตือนภัยที่มากับโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย

              คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตระหนักถึงภัยไร้สายที่กำลังคุกคามผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในโลกปัจจุบัน จึงได้จัดงาน National Cybersecurity Awareness Day เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยร้ายที่มากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคมนี้

               พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า ในฐานะที่ กสทช. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทั้งกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและยังมีในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการที่ กสทช. กำกับดูแล ซึ่ง กสทช.มีความรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำธุรกรรม ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพราะภายใต้ประโยชน์ ของการจัดการธุรกรรมผ่านทางสมาร์ทโฟน ยังคงมีอันตรายซ่อนอยู่ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ทราบและต้องประสบกับมหันตภัยไร้สายนี้อยู่ตลอด ก่อให้เกิดคดีความมากมาย และสร้างความเสียหายทั้งในระดับบุคคล จนถึงระดับชาติ

               คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าความเสียหายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ อยู่เฉลี่ยปีละ 713 ล้านล้านบาทโดยในภาครัฐ มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 680,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาล โดยในอนาคต 3G จะถูกนำมาใช้ในทุกเครือข่ายอย่างสมบูรณ์แบบในเดือนเมษายน 2556 ก็คาดว่าจะมียอดการสูญเสียจากการถูกโจรกรรมบนโลกไซเบอร์สูงเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า”

               ด้วยเหตุนี้ กสทช. จึงต้องการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากโลกออนไลน์ให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมถึงประชาชนได้หันมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงเป็นเหตุให้ทางกสทช. จัดงานสัมมนา “ก้าวสู่สังคมไร้สายอย่างปลอดภัย”นี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านนี้จากทั้งภาครัฐและเอกชนจะมาเล่าให้ฟังถึงพิษภัย อันตรายและวิธีการป้องกันตนเองพร้อม แบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในงานครั้งนี้นอกจากนี้เรายังได้จัดนิทรรศการ คิด ก่อน คลิก cybersecurity มหันตภัยปลายนิ้ว ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคมนี้ ที่ Terminal 21เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สัมผัสภัยร้ายไร้สายนี้ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่ได้จำลองสถานการณ์เสมือนจริง

               พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี เชื่อมั่นว่าจากการจัดงานทั้ง 4 วันนี้ จะทำให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักรู้ถึงมหันตภัยไร้สาย ใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นกับเราโดยไม่คาดคิด และรับทราบถึงแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการรับมือเมื่อเกิดภัยดังกล่าวกับตัวเอง เพื่อที่ประชาชนจะได้ตระหนักรู้และ“คิด ก่อน คลิก” เพื่อป้องกันภัยก่อนที่จะมาถึงตัว

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 3:22:49 PM)