กสทช. จัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz รอบสาธิต สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล โชว์ความพร้อมสำหรับการประมูลจริงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 2558

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2558) กสทช. พร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz รอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลทั้ง 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้ทำความรู้จักซอฟท์แวร์ที่จะใช้ในการประมูล รวมถึงกฎการประมูล

    โดยในวันนี้สำนักงาน กสทช. ได้เปิดอาคารหอประชุม เป็นสถานที่จัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz รอบสาธิต (Mock Auction) สำหรับในช่วงแรกจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับกฎการประมูล สิ่งของที่ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถนำติดตัวมาได้ในวันประมูล จากนั้นจะการอธิบายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลให้ผู้เข้าร่วมการประมูลได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการประมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประมูลเกิดความคุ้นเคยกับกฎและโปรแกรมในการประมูล

    สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมูลครั้งนี้เป็นซอฟท์แวร์ที่บริษัทที่ปรึกษาการประมูลออกแบบขึ้นเพื่อใช้สำหรับการประมูลในครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยซอฟต์แวร์นี้ออกแบบตามกฎการประมูลที่ กสทช. กำหนด และมีการแสดงผลต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลรับทราบในผลการประมูลของตน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประมูลในรอบต่อไป

    “สำนักงาน กสทช. พร้อมเต็มที่สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เราดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การประมูลครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยคำนึงถึงประของประชาชนและรัฐเป็นที่ตั้ง” นายฐากร กล่าว

Create by  - 2fellows  admin (1/30/2016 2:57:31 PM)