กสทช. ดีเดย์ส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวีล็อตแรกวันนี้ (10 ต.ค. 2557) 4.645 ล้านฉบับ ผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับส่งตรงถึงบ้านใน 21 จังหวัดนำร่อง

พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (10 ต.ค. 2557) กสทช. พร้อมส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี  ล็อตแรกจำนวน 4.645 ล้านฉบับ ผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับส่งตรงถึงบ้านใน 21 จังหวัดนำร่องที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีครอบคลุมเกินกว่า 80% โดยจะมีพิธีส่งมอบคูปองให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำไปแจกจ่ายยังบ้านเรือนประชาชน 4.645 ล้านครัวเรือน ตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดยใช้กรอบวงเงินเริ่มต้นของการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลวงเงินประมาณ 15,801 ล้านบาท เพื่อแจกจ่ายคูปองดิจิตอลทีวีมูลค่า 690 บาท ให้กับครัวเรือนทั่วประเทศ โดยคูปองนี้เมื่อประชาชนได้รับจะสามารถนำไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณในตัวเครื่อง หรืออุปกรณ์อื่น อาทิ เสาอากาศ ณ จุดให้บริการที่สำนักงาน กสทช. และ 42 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะประกาศให้ทราบในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ซึ่งประชาชนสามารถนำคูปองดิจิตอลทีวีไปใช้แลก ณ จุดให้บริการที่ประกาศไว้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยคูปองที่ได้รับในครั้งแรกนี้จะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า คูปองล็อตแรกที่จะแจกในวันนี้ จะแจกไปยังครัวเรือนที่มีบ้านและมีเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านจำนวนทั้งสิ้น 4,645,175 ครัวเรือน โดยแยกเป็น 1.กรุงเทพมหานคร 1,345,821 ครัวเรือน 2.นนทบุรี 326,535 ครัวเรือน 3.นครปฐม 192,886 ครัวเรือน 4.ปทุมธานี 291,930 ครัวเรือน 5.สมุทรปราการ 300,405 ครัวเรือน 6.สมุทรสาคร 108,247 ครัวเรือน 7.พระนครศรีอยุธยา 193,629 ครัวเรือน 8.สิงห์บุรี  48,111 ครัวเรือน 9.อ่างทอง 66,670 ครัวเรือน 10.ระยอง 149,204 ครัวเรือน 11.สุพรรณบุรี 191,890 ครัวเรือน 12.หนองคาย 101,204 ครัวเรือน 13.สุโขทัย 138,453 ครัวเรือน 14.อุดรธานี 292,696 ครัวเรือน 15.ฉะเชิงเทรา 143,883 ครัวเรือน 16.สมุทรสงคราม 42,174 ครัวเรือน 17.พัทลุง 121,792 ครัวเรือน 18. สงขลา 276,937 ครัวเรือน 19.นครนายก 59,171 ครัวเรือน 20.ราชบุรี 171,291 ครัวเรือน 21.ชัยนาท 82,246 ครัวเรือน

    สำหรับล็อตที่ 2 สำนักงาน กสทช. จะมีการแจกคูปองไปยังครัวเรือนอีก จำนวน 4.1 ล้านครัวเรือน ในอีก 21 จังหวัดภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประสานผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเร่งขยายสถานีฐานเพื่อให้สัญญาณครอบคลุมในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80% และในส่วนที่เหลือสำนักงาน กสทช. จะมีการแจกให้ครบทั้ง 14.1 ล้านครัวเรือนภายในเดือนมีนาคม 2558 โดยสำนักงาน กสทช. จะแจ้งข่าวให้ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสำนักงาน กสทช. ต่อไป  อนึ่ง สำหรับจำนวนครัวที่เหลืออีกประมาณ 12.8 ล้านครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนที่มีบ้านแต่ไม่มีเจ้าบ้านจำนวนประมาณ 7.3 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนที่มีบ้าน ไม่มีเจ้าบ้าน แต่มีผู้อยู่อาศัย อีกจำนวน 2.4 ล้านครัวเรือน และครัวเรือนที่ตกสำรวจซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมการปกครองอีกประมาณ 2.8 ล้านครัวเรือนนั้น สำนักงาน กสทช. จะเร่งทำหลักเกณฑ์เสนอต่อ กสทช. และ คสช. ในการที่จะขอให้มีการแจกคูปองเพิ่มเติมต่อไป สำหรับกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่สัญญาณเข้าไปไม่ถึง สำนักงาน กสทช. จะเสนอแจกกล่องรับสัญญาณดาวเทียมทดแทนเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มนี้สามารถที่จะรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้เช่นกัน ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

    ทั้งนี้ การใช้งานคูปอง เมื่อประชาชนนำคูปองไปใช้แลกที่จุดให้บริการ อาทิ บิ๊กซี แม็คโค โลตัส โฮมโปร เพาเวอร์บาย ที่เป็นสาขาใหญ่ทั้ง 21 จังหวัด และตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งสำนักงาน กสทช. และ 42 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 จะต้องนำหลักฐานไปแสดงประกอบการใช้คูปอง ดังนี้ กรณีที่ 1 กรณีเจ้าบ้านมาดำเนินการเอง ให้นำคูปอง พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถ่ายหน้าที่แสดงเจ้าบ้าน กรณี 2 กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการเองได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน นอกจากเอกสารข้างต้นแล้วให้นำบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนามาเป็นเอกสารประกอบด้วย ขั้นตอนต่อไปเมื่อหน้าร้านจุดให้บริการได้รับคูปองพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดจากประชาชน เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะตรวจสอบคูปองว่าเป็นคูปองจริงหรือไม่ และตรวจสอบเอกสารที่ประชาชนนำมาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบว่าเป็นคูปองจริงและเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะทำการสแกนบาร์โค้ดรหัสคูปอง กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแลกคูปองได้ด้วยตนเอง) สแกนบาร์โค้ดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ สแกนบาร์โค้ด Serial Number ที่แปะอยู่ที่อุปกรณ์ จากนั้นระบบจะทำการเช็คสิทธิในการแลกคูปอง และข้อมูลจากกรมการปกครอง ซึ่งเมื่อระบบตรวจพบว่ามีสิทธิในการใช้คูปองจริงหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์น้องดูดีปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

    คูปองสามารถใช้แลกได้ 3 อย่าง คือ 1.ใช้แลกซื้อเซ็ตท็อป บ็อกซ์มูลค่า 690 บาท  2.ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว (iDTV) 3.ใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประกอบอื่น อาทิ เสาอากาศ ซึ่งประชาชนสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะแลกตามต้องการ เมื่อได้อุปกรณ์ที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะแกะสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการส่วนบนไปแปะลงบนตัวเครื่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ได้เลือกไว้ แล้วแกะสติกเตอร์ส่วนล่างไปแปะลงบนคูปอง และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พื้นที่ที่โครงข่ายที่มีสัญญาณครอบคลุม พร้อมกันนั้นก็จะฉีกต้นขั้วคืนกลับไปให้ประชาชนเป็นหลักฐาน และอธิบายรวมถึงให้รายละเอียดเรื่องการรับประกันอุปกรณ์ไปด้วย โดยจะมีการรับประกันสินค้า 2 ปีนับจากวันที่ประชาชนใช้สิทธิ ทั้งนี้อ้างอิงจาก Serial Number สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกล่อง กรณีนำสินค้าไปใช้ไม่ถึง 1 เดือนแล้วสินค้าชำรุด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันทีและสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ต้องเป็นสินค้าที่ร่วมโครงการฯ คือมีสติกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการติดอยู่ด้วย สำหรับกรณีที่ประชาชนยังไม่มีความประสงค์จะใช้คูปองก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดพร้อมตรวจสอบว่าบ้านของตนอยู่ในพื้นที่ที่โครงข่ายมีสัญญาณครอบคลุมหรือไม่ก่อนได้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 2:11:26 PM)