กสทช. ร่วมกับกรมการปกครอง ก.มหาดไทยเดินหน้าขยายจุดลงทะเบียนซิมเติมเงิน ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ (วันที่ 27 พฤษภาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงาน กสทช. โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นการสนับสนุนช่องทางการลงทะเบียนซิมให้กับประชาชน สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ได้เห็นชอบการลงทะเบียนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน และให้สำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยให้ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. เดินหน้าเรื่องการดำเนินการเรื่องการลงทะเบียนซิมเติมเงินอย่างเต็มที่ โดยยอดรวมรวมของผู้ที่มาลงทะเบียนซิมเติมเงินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านเลขหมาย ซึ่งผลจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้มีจุดรับลงทะเบียนซิมเติมเงินเพิ่มมากขึ้นและกระจายลงในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยต่อไปหน่วยงานภายใต้กรมการปกครองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของประชาชน อาทิ ที่ว่าการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการให้บริการงานทะเบียน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศ จะรับเป็นจุดให้บริการลงทะเบียนซิมเติมเงิน ซึ่งเป็นซิมเก่าที่มีการใช้งานแล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน โดยจะรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีสัญชาติไทย โดยต้องนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือที่มีซิมที่ใช้งานอยู่ไปลงทะเบียนได้ ฟรี  ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 2558 เป็นต้น ซึ่งการที่มีจุดรับลงทะเบียนอยู่ใกล้บ้าน เดินทางได้สะดวกนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้ประชาชนมาลงทะเบียนกันมากขึ้น จนครบทั้ง 90 ล้านเลขหมายทันกำหนดภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 อย่างแน่นอน

     “อยากให้ประชาชนรีบไปลงทะเบียน อย่ารอให้ถึงวันสุดท้าย ไม่เช่นนั้น โทรศัพท์ของท่านจะไม่สามารถโทรออก ไม่สามารถส่ง SMS/MMS และไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ทำได้แค่เพียงรับสายเท่านั้น” นายฐากร กล่าว

     ด้าน นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวเสริมว่า  ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้การลงทะเบียนสำหรับจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน ประสบผลสำเร็จมากขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครองเพื่อนำมาตรวจสอบฐานข้อมูลการลงทะเบียนในอดีตที่ข้อมูลอาจไม่มีความชัดเจนหรือครบถ้วน เพื่อให้การจัดเก็บชื่อผู้ใช้บริการมีความสมบูรณ์ต่อไป รวมทั้ง การเพิ่มช่องทางและการสร้างระบบการลงทะเบียนร่วมกับกรมการปกครองนั้น เป็นระบบที่มีการให้บริการลงทะเบียนด้วยระบบ 2 แชะแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถให้บริการด้วยความเร็ว และประชาชนได้รับความสะดวกอย่างเต็มที่

     “ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้ขยายช่องทางการลงทะเบียนด้วยระบบ 2 แชะ ณ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกค่าย ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานของรัฐที่ออกบัตรประชาชนได้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ ฟรี ทุกทีทั่วไทย”

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 10:49:27 AM)