กสทช. หารือ โอเปอเรเตอร์สรุปขั้นตอนการใช้บริการยกเลิก SMS *137 แก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการสับสน

วันที่ 12 มีนาคม 2557 นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และนายก่อกิจ  ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. พร้อมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 ราย คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้แถลงภายหลังการประชุมหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาขั้นตอนการใช้บริการยกเลิก SMS *137 ที่ยังสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บริการ และมีผู้ใช้บริการได้ร้องเรียนเข้ามาว่ามีความสับสนในการยกเลิกบริการ SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร ตามที่ สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 รายดังกล่าว ได้ร่วมกันเปิดให้บริการด้วยวิธีการกด *137 แล้วโทรออก เพื่อลดปัญหาการเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัวให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา
               นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ได้เรียกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 รายมาหาข้อสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะเพิ่มการส่ง SMS ยืนยันกลับไปยังผู้ใช้บริการทุกครั้งว่าได้ดำเนินการยกเลิก SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร    หากไม่มี SMS ยืนยันกลับมาหมายความว่ายังทำการยกเลิกไม่สำเร็จ รวมถึงการกด*137 แล้วโทรออก จะเป็นการส่งคำสั่งยกเลิกบริการ SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัครเท่านั้น จะไม่มีการสมัครบริการใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นและเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการจะจัดให้เมนูข้อความการยกเลิกรับ SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัคร ขึ้นมาเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการใช้บริการนานเกินไป  ซึ่งขั้นตอนในการยกเลิกบริการ เมื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กด *137 โทรออก จากนั้นให้ดำเนินการตามเสียงอัตโนมัติที่ได้ยินไปจนจบขั้นตอน  
              ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแต่ละรายจะมีกำหนดเวลาในการดำเนินการยกเลิกบริการดังกล่าวที่แตกต่างกัน     โดยผู้แทนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า หลังจากผู้ใช้บริการ*137   แล้วโทรออก การยกเลิกจะมีผลภายใน 24 ชั่วโมง และจะมี SMS ยืนยันกลับไปยังผู้ใช้บริการรับทราบว่าได้ดำเนินการยกเลิกบริการเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้แทนจากบริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า ทางบริษัทจะปรับให้เมนูข้อความขอยกเลิกรับ SMS ทั้งหมดขึ้นมาเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกได้รวดเร็ว และจะมี SMS ยืนยันกลับไปยังผู้ใช้บริการรับทราบว่าได้ดำเนินการยกเลิกบริการเรียบร้อยแล้วภายใน 24 ชั่วโมง ด้านผู้แทนจากบริษัท ทรู มูฟ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทจะมี SMS ยืนยันกลับไปยังผู้ใช้บริการได้รับทราบว่าได้ดำเนินการยกเลิกบริการเรียบร้อยแล้วภายใน 24 ชั่วโมงเช่นกัน
              ทางด้านผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เมื่อผู้ใช้บริการของ CAT     กด*137 แล้วโทรออก จะเป็นการต่อสายตรงไปยัง CALL CENTER ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง และพนักงานจะทำการยกเลิกการรับ SMS ซึ่งจะมีผลทันที  ส่วนผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิธีการการยกเลิก     SMS กวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัครของบริษัท TOT3G จะเป็นการส่ง SMS โดยพิมพ์ชื่อผู้ส่งที่ไม่ต้องการรับ SMS    เว้นวรรค แล้วพิมพ์ b ส่งไปที่หมายเลข 1777 ซึ่งจะมีผลในการยกเลิกทันที
              นายฐากร กล่าวอีกว่า การยกเลิกบริการSMS *137 เป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้บริโภค หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาจากบริการ SMS และแม้ว่าจะแจ้งยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวกับทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตนใช้บริการแล้ว แต่ยังคงได้รับ SMS อยู่ ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช. ผ่านกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) เลขที่ 87 พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-634-6000       โทรสาร02-279-0251 (ในวันและเวลาราชการ)E-mail Address: [email protected], [email protected] หรือทาง กสทช. Call Center หมายเลข 1200 กด 1 (โทรฟรี)

Download

  • All137.pdf
  • Press-Release-120357-ผลการหารือ-กสทช-_Editbyอรท.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 11:11:25 AM)