กสทช.เตรียมบังคับคดีและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าปรับใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เร่งดำเนินการตามคำสั่ง กสทช.

วันนี้ (28 ม.ค. 56) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยว่า ทั้ง 3 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช.กรณี Prepaid สำหรับการใช้งานแบบพรีเพด  และการลงทะเบียนลูกค้าแล้ว   สำนักงาน กสทช. เตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กทค. พิจารณา    ส่วนกรณีราคาค่าบริการไม่เกินนาทีละ 99 สตางค์  จะครบกำหนดในวันอังคารนี้   รวมถึงจะส่งหนังสือเร่งให้บริษัทมาชำระค่าปรับ  และจะขอความร่วมมือไปยังกรมบังคับคดี เพื่อบังคับให้บริษัทดำเนินการชำระต่อไป ทั้งนี้การกำหนดวันหมดอายุ รวมค่าปรับ 3 ค่ายถึงวันที่ 28 ม.ค.56 เป็นเงินรวม 71.6 ล้านบาท กรณีการลงทะเบียนซิมพรีเพด มี 4 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทีโอที และ แคท อัตราค่าปรับอยู่ที่รายละ 15,680,000 บาท รวมค่าปรับของทุกกรณี ทุกค่ายรวมกันจะอยู่ที่ 134,220,000 บาท โดยหากยังไม่เป็นผลเตรียมเสนอ คณะกรรมการ กทค. พิจารณาการงดให้เลขหมายใหม่ด้วย

               ทั้งนี้ในส่วนของ บริษัท ทรูมูฟ ที่ได้เสนอเงื่อนไขเรื่องวันหมดอายุต่อสำนักงาน กสทช. แล้ว   สำนักงาน กสทช. ได้ส่งเรื่องให้คณะทำงาน ฯ นำไปศึกษาในเงื่อนไขก่อนที่จะนำเสนอบอร์ด กทค.   โดยค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุของการใช้งานแบบพรีเพดของทางทรูได้สิ้นสุดลงในวันที่ 17 ม.ค. 56 นี้  โดยค่าปรับของทรู เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ค. 55 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 56 ค่าปรับวันละ 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.3 ล้านบาท

               ในส่วนของ บริษัท เอไอเอส ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 24 ม.ค. 2556  มายังสำนักงาน กสทช. และการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพด  ค่าปรับของ  เอไอเอส จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ม.ค. 2556 นี้   โดยค่าปรับของเอไอเอสจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท 
ทางด้าน บริษัท ดีแทค  ได้ส่งหนังสือมายังสำนักงาน กสทช. วันนี้ (28 ม.ค. 2556)  ในส่วนของค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพดเริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24ล้านบาท   

               ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้ สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือถึงทั้ง 3 บริษัท ให้รีบชำระค่าปรับโดยเร็ว  และเตรียมยื่นเรื่องต่อกรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับทางคดีให้เป็นผลในทางปฏิบัติ  เรื่องนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่  เพื่อให้เป็นปีของการคุ้มครองผู้บริโภค   หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กสทช. จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กทค. ไม่อนุญาตเลขหมายโทรคมนาคมใหม่เพิ่มเติมให้  ซึ่งขณะนี้ทุกค่ายได้ขอเลขหมายใหม่เข้ามาแล้ว    ท้ายนี้หากประชาชนยังไม่ได้รับบริการสามารถร้องเรียนมายัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1200 

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 3:07:47 PM)