การสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในฐานะกรรมการกสท. จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริโภคต่อการเปลี่ยนผ่านจากแอนาล็อกไปสู่ดิจิตอล โดยเฉพาะนโยบายการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนประชาชนในกระบวนการเปลี่ยนผ่านฯ โดยมีนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช.ร่วมงานด้วย ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
    ภายในการสัมมนานอกจากกลุ่มผู้บริโภคแล้วยังมีกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ตัวแทนจากกลุ่มแรงงาน และตัวแทนจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ร่วมระดมความคิดเห็นในงานด้วย

Download

  • Press-Release_สัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับดิจิตอลทีวี.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 5:53:09 PM)