ขอชี้แจงเรื่องการนำเสนอข่าวโดยหนังสือพิมพ์บางฉบับ ให้ข่าว “4จีเฉียด 6 หมื่นล้าน” เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557

เนื่องด้วยเมื่อวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557 มีหนังสือพิมพ์บางฉบับให้ข่าว “4จีเฉียด 6 หมื่นล้าน” โดยอ้างถึง  พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. ได้เปิดเผยผลการศึกษาราคาเริ่มต้นคลื่นความถี่ที่ได้รับจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) แล้วนั้น
    พันเอกเศรษฐพงค์ฯ ประธาน กทค. ขอชี้แจงว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่ประธาน กทค. จะนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะยังไม่ได้รับการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจาก กทค. จึงยังไม่สามารถสรุปได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีการนำเข้าที่ประชุม กทค. ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อมีมติรับรองวิธีการประมูลและการกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล อย่างไรก็ตาม ประธาน กทค. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสหลังจากที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีมติเห็นชอบ ในเรื่องต่างๆแล้ว และยินดีน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์จากสื่อมวลชนต่อไป

Download

  • ชี้แจง4จีถึงหกล้าน-ใหม่.docx

สร้างโดย  - 2fellows  admin (14/3/2559 17:26:01)