คสช. อนุมัติให้ กสทช. เพิ่มเงื่อนไขการใช้คูปองดิจิตอลทีวีให้สามารถนำไปแลกกล่องไฮบริดได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับอนุมัติจากหัวหน้า คสช. ให้เพิ่มเงื่อนไขการใช้คูปองดิจิตอลทีวีให้สามารถนำคูปองไปแลกซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์แบบไฮบริด ที่สามารถรับสัญญาณในระบบภาคพื้นดิน (DVB-T2) และระบบดาวเทียม (DVB-S2) ได้ในกล่องเดียวกันได้ จากเดิมที่คูปองสามารถนำไปใช้แลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่รับสัญญาณในระบบภาคพื้นดิน (DVB-T2) หรือสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้เท่านั้น ทั้งนี้โดยต้องไม่ขัดต่อหลักการที่หัวหน้า คสช. ได้อนุมัติในเรื่องวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนคูปองเอาไว้ ซึ่งการเพิ่มเงื่อนไขในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในพื้นที่ที่โครงข่ายยังครอบคลุมไม่ถึง

นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้เพื่อให้มีกล่องแบบไฮบริดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน สำหรับให้บริษัทมาเข้าร่วมโครงการ และการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์แบบไฮบริด ซึ่งคาดว่าประชาชนจะสามารถนำคูปอง       เซ็ตท็อปบ็อกซ์มาแลกซื้อกล่องแบบไฮบริดได้หลังจากนี้เดือนครึ่งหรือสองเดือน ซึ่งระหว่างนี้สำนักงานจะรีบเชิญผู้ประกอบการกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาประชุมเพื่อหารือถึงการดำเนินการ รวมถึงจะแจ้งให้ที่ประชุม กสท. กสทช. รับทราบ และจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว ในส่วนของคูปองในล็อตแรกที่จะหมดอายุในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558นี้ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน สำนักงาน กสทช. จะรีบเสนอต่อหัวหน้า คสช. ขอขยายระยะเวลาในการใช้คูปองทุกล็อตไปอีก 2 เดือน

การเพิ่มเงื่อนไขในการใช้คูปองดิจิตอลทีวีให้สามารถแลกกล่องแบบไฮบริดได้ด้วยจะเป็นผลดีต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่างแน่นอน ในช่วงแรกประชาชนอาจรับชมผ่านระบบดาวเทียมแต่เชื่อว่าเมื่อสัญญาณในระบบดิจิตอลทีวีครอบคลุมทั้งประเทศ ประชาชนจะกลับมารับชมผ่านระบบภาคพื้นดินซึ่งมีความคมชัดมากกกว่า ข้อสำคัญการเพิ่มเงื่อนไขในครั้งนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 12:20:31 PM)