นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานประชุม IRF 2016

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการ กสทช. กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานประชุม IRF 2016  หรือ งานประชุมผู้นำหน่วยงานกำกับดูแล กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 ประเทศ ณ ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. เมื่อเร็วๆ นี้

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/17/2016 3:17:19 PM)