บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 10 ตุลาคม 2557

กสท. ไฟเขียวช่อง 3 แอนะล็อกออกอากาศคู่ขนาน ช่องดิจิตอล 33 HD

    มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)วันนี้ (10 ตุลาคม 2557) ดังนี้ ที่ประชุม กสท. เห็นชอบผังรายการหลักประจำปี 2557 ช่อง 33 HD ตามที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินเสนอมา โดยเป็นการนำช่องรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระบบแอนะล็อกมาออกอากาศแบบคู่ขนานในช่องดิจิตอลทีวีหมายเลข 33HD เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลเป็นไปตามนโยบายของรัฐ

    ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มอบให้สำนักงาน กสทช.ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมดังกล่าวแก่ ศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1561/2557 บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3 แอนะล็อก) และบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด (ช่อง 3 ดิจิตอล) และให้สำนักงานฯ กำกับดูแลตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขในการอนุญาตก่อนออกอากาศต่อไป

Download

  • PressReleaseกสท-10ตค-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 2:24:41 PM)