บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 17 เมษายน 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (17 เมษายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท.มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 68 ใบอนุญาต แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 57 ใบอนุญาต กิจการบริการสาธารณะ 3 ใบอนุญาต และกิจการบริการชุมชน 8 ใบอนุญาต

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบออกใบอนุญาตให้กับ บริษัท อาร์เอส เทเลวิชั่น จำกัด ในใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินการมาจากการประมูลเมื่อเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมา

    เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก หลังจากที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา คือ ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 (Must Have) ในกรณีของการบังคับให้ฟุตบอลโลก และรายการอื่นๆที่เป็นรายการสำคัญอีก 6 รายการ จะต้องมีการเผยแพร่ผ่านฟรีทีวีให้ประชาชนได้รับชม โดยศาลปกครองกลางได้ยืนยันอำนาจหน้าที่ของกสทช. ในการดำเนินการ แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีการบังคับใช้กับการแข่งขันฟุตบอลในปี 2014 ซึ่งทาง กสท. ได้รับทราบผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางและได้มีมติในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยจะอุทธรณ์ในประเด็น ตั้งแต่พ.ศ. 2513 ประชาชนได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าเสียใช้จ่าย ซึ่งผลคำพิพากษาจากศาลปกครองกลางก็เป็นการยืนยันว่า ในอนาคตฟุตบอลโลกจะต้องเผยแพร่ผ่านฟรีทีวีโดยที่ประชาชนต้องไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยเช่นเดียวกัน และจะไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาจำกัดสิทธินั้นไปจากประชาชนคนไทยทุกคน การอุทธรณ์ในประเด็นนี้ เพื่อให้มีผลอย่างรวดเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค

Download

  • PressRelease-กสท-17เม-ย.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 5:29:37 PM)