บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

บอร์ด กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติความดังของเสียงและผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ในช่องดิจิตอลทีวี เริ่มพร้อมกันเดือนมีนาคมนี้วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติ ดังนี้

    ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดำเนินการเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง (Audio Loudness) ของการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้ความดังของเสียงในรายการและโฆษณาให้ดังเท่ากันหมด เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2558

    จากนั้น ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดำเนินการเกี่ยวกับผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Program Guide หรือ EPG) ของโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ชมจะสามารถรับชมผังรายการของช่องรายการดิจิตอลทีวีที่กำลังชมอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ และผังรายการล่วงหน้า 7 วัน และเริ่มออกอากาศพร้อมกันทุกช่อง ทุกโครงข่าย วันที่ 8 มีนาคม 2558 โดยผู้ประกอบการช่องรายการจะเริ่มใส่ข้อมูลในช่วง 02.00-05.00น.

    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสท. ได้รับทราบผลการพิจารณาข้อหารือของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ กสทช. กรณีบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์(1998) จำกัด(มหาชน) หรือSLC เข้าถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมมอบให้สำนักงาน กสทช. นำกลับไปรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนนำเข้าที่ประชุม กสท. ต่อไป

Download

  • PressReleaseกสท-2ก-พ-58.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/9/2016 3:09:10 PM)