บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 29 กันยายน 2557

กสท.เสนอแนวทางการดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อก (กรณีช่อง3)
    มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)วันนี้ (29 กันยายน 2557) ดังนี้ ที่ประชุม กสท. เสนอแนวทางในการดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อก ตามที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด(ช่อง 3 ดิจิตอล) ต้องการนำรายการโทรทัศน์ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด(ช่อง 3 อนาล็อก) มาออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล เมื่อบริษัท บีอีซี มัลติมีเดียฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติถูกต้องครบถ้วนแล้ว ถือว่าบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดียฯ ประกอบกิจการด้วยตนเอง
    ทั้งนี้ ที่ประชุมกสท. มอบให้สำนักงานกสทช. ส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทบีอีซี-มัลติมีเดียฯ ให้ยื่นผังรายการที่จะออกอากาศ เพื่อให้กรรมการกสท. พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

Download

  • PressReleaseกสท-29ก-ย-57-(1).docx

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 3:29:45 PM)