บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 5 สิงหาคม 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (5 สิงหาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

           1. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 76 ราย (ใบอนุญาต) แบ่งเป็นกิจการประเภทบริการธุรกิจ 41 ราย กิจการประเภทบริการสาธารณะ 11 ราย และกิจการประเภทบริการชุมชน 24 ราย ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 2,440ราย

           2. ที่ประชุม กสท.  มีมติรับหลักการ (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ที่เสนอแนวทางการจัดเรียงช่องใหม่ โดยให้จัดเรียงช่องรายการ    เป็นหมวดหมู่ โดย 10 ช่องแรกจะเป็นช่องที่น่าสนใจของผู้ที่ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย (ที่ไม่ใช้คลื่น) เอง  ส่วนช่อง 11-46 เป็นช่องฟรีทีวีภาคพื้นดิน ช่องที่เหลือจะเป็นช่องบริการชุมชน ทั้งนี้ ให้นำร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

            3. ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตช่องรายการจะต้องเผยแพร่ช่องรายการของตนเองผ่านโครงข่ายที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น ห้ามนำไปเผยแพร่ในโครงข่ายที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกนำมาพิจารณาในการต่อใบอนุญาตในปีต่อไป


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-ผลการประชุม-กสท-5-ส-ค-Final.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/18/2016 4:36:31 PM)