บอร์ดกองทุน กทปส. มีมติเห็นชอบมูลค่าคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 1,000 บาท ตามที่ กสท. เสนอมา ส่วนเรื่องการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเห็นควรส่งเรื่องให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจ และมีมติให้ยกเลิก MOU โครงการ Free Wi-Fi ที่ทำกับ ก.ไอซีที พร้อมให้สำนักงาน กสทช. เรียกเงินสนับสนุน 950 ล้านบาทคืน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กล่าวว่า วันนี้ (5 มิ.ย. 57) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. มีมติเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยเห็นชอบการแจงคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ มูลค่า 1,000 บาท ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสนอมา ให้กับ 25 ล้านครัวเรือน ในกรอบวงเงิน 25,000 ล้านบาท ส่วนประเด็นที่มีหลายฝ่ายเสนอให้นำโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศนั้น ที่ประชุมเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. จึงมีมติให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ต่อประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ซึ่งในเบื้องต้น ประธาน กสทช. ได้กำหนดวันพิจารณาวาระพิเศษเรื่องโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 13 มิ.ย. 2557
    นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. ยังมีมติให้ยกเลิก MOU โครงการ Public Free Wi-fi เพื่อประชาชน เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi ที่ทำกับสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ไอซีที) และให้สำนักงาน กสทช. เรียกเงินสนับสนุนวงเงิน 950 ล้านบาทคืน เนื่องจากผิดเงื่อนไขหลายข้อใน MOU แม้ว่าทางสำนักปลัดกระทรวงกระทรวง ไอซีที    จะชี้แจงเหตุผลมา แต่เหตุผลที่แจ้งมานั้นไม่สามารถรับฟังได้
    “การแจกคูปองอาจล่าช้าไปบ้าง แต่ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจจะว่าเราดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ และขอยืนยันกับประชาชนว่าจะมีการแจกคูปองแน่นอน”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press-Release-050657-คณะกรรมการบริหารกองทุน-กทปส-เคาะราคาคูปองที่-1000-บาท-rev-4.doc

สร้างโดย  - 2fellows  admin (14/3/2559 15:28:45)