ผลการประชุม กสท. ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 ก.พ. 2559

          นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า วันนี้ (1 ก.พ. 2559) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ช่องรายการ UMM TV) ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยจะต้องยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร คเณชา เพอร์ หลินจือ แคพ หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นทำนองเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายทางช่องรายการสถานีโทรทัศน์ UMM TV โดยทันที หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กสท. จะปรับทางปกครองเป็นเงิน 500,000 บาท และปรับรายวันอีกวันละ 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน
จากนั้น ที่ประชุม กสท. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดแนวทางการบังคับทางปกครองกับบริษัท ไทยทีวี จำกัด ภายหลังคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตครั้งที่ 3 กรณีเพิกเฉยไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ค่าประมูลคลื่นความถี่) และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้ครบถ้วน ครบกำหนดในวันที่ 3 ก.พ. 2559 โดยให้สำนักงาน กสทช. ติดตามเรื่องดังกล่าวหากครบกำหนดในวันดังกล่าวแล้ว บริษัท ไทยทีวี จำกัด ไม่มาชำระ ให้สำนักงานฯ นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินให้ระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MVTV FAMILY หรือช่อง LOCA เดิม และหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ช่องรายการไทยทีวี ของบริษัท ไทยทีวี จำกัด พร้อมให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์พิจารณาทำความเห็นประกอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. พิจารณาในคราวถัดไป
นอกจากนี้ที่ประชุม กสท. ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็คเกจ   Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ และได้มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ประสานกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด เพื่อพิจารณาหามาตรการลดผลกระทบต่อผู้บริโภคต่อไป และให้นำเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป

Create by  - 2fellows  admin (2/11/2016 11:33:05 AM)